• Îhsan Türkmen - Nivîs

    Vîjdana Mexmikê

    Gava em 10–12 salî bûn, em ji bo hot leyîstinê car caran diçûn mehla jêrîn. Him daku em ne li mehla me bûn û him jî ew ji me baştir bi top dilîstin, me tim verê dikir û serî di ber da em vedigerîyan mal. Ji havînan havînek, em dîsa…

  • Mem Xelikan - Nivîs

    Malê dizan nabe

    Silo di nav nivînan de çend ro raneketibû. Nav alavê de dişewitî. Heftekî berê li dibistanê bi he valan ve bi goga lingan dilîstin. Hevalekî wî, ji bo ku gogê bi dest xwe xe, dest pêranaye û ew gêrkiribû. Silo ji junî de birîndar bûbû. Mamosteyan birîna wî şuş tin,…