Abonetî

Numra kontoya li Swêdê:

(Bîrnebûn) bankgiro: 402–2224
Ji bo aboneyên li derveyî Swêdê
APEC, “Bîrnebûn” Bankgiro-Stockholm/Sweden
BIC/SWIFT: DABASESX
IBAN: SE23 1200 0000 0123 5020 6874
Çap / Baskı: Apec–Tryck AB

Biha/Pris

Europa: 5 Euro
Türkiye: 30 TL
Abone ji bo du salan
Swêd: 400 SEK –Almanya 50 Euro
Welatên din ên Ewropayê: 50 Euro

Medya Kitabevi
Bekar Sokak No: 7, Giriş kat.
Beyoğlu / İstanbul / Türkiye