Têkîlî

Belavkirin / Distribution

Ewropa: Muzaffer Özgür
Bîrnebûn
Postfach 900348, 51113 Köln / Almanya
Tfn: 0049–172 298 24 51

Edîtor: Alî Çîftçî, Hecîyê Gulê, Muzaffer Özgür

Navnîşan

Navnîşana li Swêdê
Apec
Mjölnarstigen 1
SE 163 41 Spånga/Sverige
E–post: info@apectryck.se
E-post: birnebun@hotmail.de
Internet: www.birnebun.eu