• Îhsan Türkmen - Nivîs

    Vîjdana Mexmikê

    Gava em 10–12 salî bûn, em ji bo hot leyîstinê car caran diçûn mehla jêrîn. Him daku em ne li mehla me bûn û him jî ew ji me baştir bi top dilîstin, me tim verê dikir û serî di ber da em vedigerîyan mal. Ji havînan havînek, em dîsa…