• Nivîs - Rojvan Enes

    Xeyala Zimên

    Tu bi kurdîya akedemîk dizanî? Ev pirs li her derê tê bihîstin. He-ma hema ketîye devê herkesî. Û divê bê gotin ku gotineke şaş e. Çima şaş e? Çawa ketîye zimanê me? Em ê di vê nivîsê da van pir-san bibersivînin. Zimanê akademîk; ew ziman e ku xwedî têgehên taybet…