• Nivîsên Tirkî

    Anadolu’ya ilk gelen Kürtler

    Şimdiye kadar Birnebûn dergisinde Anadolu Kürtleri üzerine yazılıp yayınlanan yazıları takip edip, okuduk. Farklı yazarların farklı yazılarında Kürtlerin 300-400 yıl önce Anadolu’ya geldiklerini, tahmin ettiklerini belirtiyorlardı. Bilimsel arkeolojik incelemeler geliştikçe tarihi bil¬gisizlikler, yanlışlıklar, yanılmalar ve yeni yeni bilgiler gün ışığına çıkıyor. Özellikle arkeologlar, tarihçiler, sosyologlar ve antropologlar son yıllarda yapılan…