Ve Şêxbizeynî Nivir û Kisse Gewretit

Smaylê Şêxbizeynî

VE ŞÊXBIZEYNÎ NIVIR

1. Xwuda dem û zanê le yek vi-xista

2. Xaniye ve banitan erûkefta

3. Destê le destê nekefta

4. De bini xake vimînay

5. Birinî le ban zanit vihata

6. Marî swêr ve zanit na

7. Nana le gelît vimîna

8. Dûwî je maletan ne elay

9. Lêt ve axwî û efecan va

10. Lêt ve jear va

11. Bêytel mînay

12. Maletan mirat vimîna

13. Malet kepîr vimîna

14. Guşti canit wiriziya

15. Ve şîmî gurgîway

16. Rizqet ve duya qertela kefta

17. Çêvê le çêvê nekefta

18. Ve serkû ser vay

19. Jê xêr nevînanday

20. Şewe û rûjit teviyek va

21. Kefelit de binit va

22. Çêwgelit erûşiya

23. Demit piri xwîn va

24. Jan de zikit kefta

25. Tay vêt kefta

26. Ve sivaye neyay

27. Rûît sê va

28. Destit di bexelit vimîna

29. Bextit sê va

30. Virîskey lêt kefta

31. Ta lêt kefta

32. Va vêt kefta

33. Re bin çalavî keftay

34. Le gelît vimîna

35. Xwîn je dem û guput vata

36. De nav zar û zêçit nanîştay

37. Xwuda xezewî ve serit da

38. Xwînî re kefelitan kefta

39. De malet ne hevay

40. Dax le dilê kefta

41. Xişxişa le gelît kefta

42. Arig ve canit kefta

43. Xwuda pêkit kirda

44. Qe ve dûyay ne keftay

45. Hundirîne xiraw va

46. Henesiqê vi ti kî ya

47. Rût se wa

48. Çêvgelit vi ti kî ya

49. Jan de zikit keftay

50. Umrut qut va

51. Hesretî le limikî nan vay

52. Şallam de şûnî ne hevay

53. Bejn û bale de herik kefta

*Va nivîsa, di hejmara Bîrnebûnê ya 65an da hat belavkirin: 2016, 30.

KISSE GEWRETIT (GOTINÊN MEZINAN)

1. Çi kirdim we malê pirr wi wikim we kawirê kur

2. Halê feqîran wer ser doşexe mîran

3. Malê axa ye, xêrê xwuda ye

4. Ke merde, deştigi kerde

5. Le şar û şaristan vê, ne le xak û guristan vê

6. Çavê le deriyan, xwelî le seri yan

7. Çewe le der wî, herig le ser wî

8. Nazê tirkan, arigê qirşan

9. Mirge hak dikî, kûni keleşîre dikirî

10. Ker da wikî, bergîr da wixwî

11. Tancî ke we zûr çî, seg da çiqes kerwê wigirî

12. Rugiye dunya xwardige gurge nawê derkefdige

13. Kem kem wixwe, tim û tim wixwe

14. Le qarşî merd, weki merd wivist

15. Awî ke de gûl vista, da bû wê way

16. Le gule şêxbizeyn masî gewre ne wû

17. Karî ke xiraw ne wû, xas nê wû

18. Kuçikî ke le sere nekeft, hûş niyay we serê

19. Sege ke iznaqe dixwî, xewerê je dûyay xwê ye

20 Male fire çi kird ke, veranî kur çi wikî

21. Ke şeytane newînê, qulhuwella nexwînê

22. Xwesî ne dîn e ne îman e, bûkê ne zane ne ziman e

23. Mare ke mar e, xake we qinaet dixwî

24. Bizina ke ecele hat, da wiçû nani şivane wixwî

25. Kurmanco pez, Filleho rêz

*Va nivîsa, di hejmara Bîrnebûnê ya 66an da hat belavkirin: 2016, 53.