• Nivîs

    Ve Şêxbizeynî Nivir û Kisse Gewretit

    1. Xwuda dem û zanê le yek vi-xista 2. Xaniye ve banitan erûkefta 3. Destê le destê nekefta 4. De bini xake vimînay 5. Birinî le ban zanit vihata 6. Marî swêr ve zanit na 7. Nana le gelît vimîna 8. Dûwî je maletan ne elay 9. Lêt ve axwî…