• Muzaffer Özgür - Nivîskar

    Kêza Haymanê

    Tê zanîn ku ji şerê cîhanê yê yekem û bi şûnda, li Anatolîyê şer di navbera tirk (bi alîkarîya kurd û çerkezan) û yonan de berdawam kiribû. Leşgerên yonan Anatolî heta dor Enqerê bindest kiribûn. Di wî şerê Anatoliyê de leşgerên yonan hatibûn herema Anatolîyê jî. Li gundên kurdên Anatolîyê…

  • Nivîs

    Ve Şêxbizeynî Nivir û Kisse Gewretit

    1. Xwuda dem û zanê le yek vi-xista 2. Xaniye ve banitan erûkefta 3. Destê le destê nekefta 4. De bini xake vimînay 5. Birinî le ban zanit vihata 6. Marî swêr ve zanit na 7. Nana le gelît vimîna 8. Dûwî je maletan ne elay 9. Lêt ve axwî…