• Nivîsên Tirkî

  Konya ve Ankara Kürtleri üzerine

  Alman Wolf Dieter Hütteroth mesleği itibarıyla coğrafya bilimcisidir. O, 1960-61 ve 1962/63 yıllarında İç Anadolu'ya alan araştırmasında bulunmak üzere gitmiş. Hütteroth, ''Landliche Siedlungen im Südlichen Inneranatolien in den letzten vierhundert Jahren" adlı araştırmasında Konya-Ankara arası bölge Kürtlerinden de bahsediyor. Göçebe Kürt aşiretlerinin yanı sıra Türkmen aşiretlerinin ve muhacirlerin (Çerkez, Tatar)…

 • Nivîsên Tirkî - Rohat Alakom

  Orta Anadolu’da İlk Kürt Köyü

  Şimdiye kadar Orta Anadolu yöresin­deki ilk Kürt yerleşim biriminin varlığı konusunda değişik görüşler öne sürülürdü. Ortaya çıkan yeni belgeler ilk Kürt köylerinden birisinin daha 15. yüzyılda kurulduğunu gösteriyor. 1463 tarihli Ankara Tahrir Defteri adlı kaynakta Ankara'ya bağlı Yabanabad (Kızılcahamam -Çamlıdere) yöresinde Kürtler adlı bir Kürt köyünün var olduğu ortaya çıkmaktadır.…

 • Memê Mala Hine - Nivîs

  Kalê min Cafarê Hine

  Kalê min tim wiha di bîra min de maye: Mirovekî kal, kumikekî duşerîtî û xwar, saqoyekî dirêj, şalekî fireh ku dêlingên wî di nav goreyan de ye û cotek qundireyên kevn... Dema ku kalê min wefat kir ez neh salî bûm, lê dîsa jî ew tu car ji bîra min…

 • Nivîs

  Êzîzê mahcîr

  Navê min Êzîz e. Salên min heftûheft in. Daxwazek min tenê hebû ji zarokên min: ma ji xêra xwe miriyê min bibin gundê ku ez li mezin bûm. Ji bo ku ez naxwazim ruhê min li xeribiyê li nav biyaniyan şiar bibe. Ez sî û sê sal in li Swissrê…

 • Nivîs

  Ve Şêxbizeynî Nivir û Kisse Gewretit

  1. Xwuda dem û zanê le yek vi-xista 2. Xaniye ve banitan erûkefta 3. Destê le destê nekefta 4. De bini xake vimînay 5. Birinî le ban zanit vihata 6. Marî swêr ve zanit na 7. Nana le gelît vimîna 8. Dûwî je maletan ne elay 9. Lêt ve axwî…