• Nivîs

    Navên navlêk

    Di warê zimannasî de navên kesan, di asasê zimên de cihekî girîng digirin. Di heman demê de di dahûrandina têkilîya ziman û raman de, di famkirina awayên ku têgîn têne vegotin de û li gorî vê ew rêberîyê, ji diyarkirina têkilîya di navbera lênêrîna jiyanê ya neteweya ku bi zimanê…

  • Memduh Selim - Nivîs

    Navên merivan ên taybet

    Cûdatiya civakan yek jî navên taybet in. Navên taybet, ji bo civakan taybetmendîyeke girîng e. Her civak gora kevneşopiyên xwe, gora hînbûyîna xwe, gora zarave û zimanê xwe, gora jiyana xwe, navên taybet didin zarokên xwe, çiyayên xwe, bajar û gundên xwe. Di navên taybet de, navên merivan jî cihekî…