• Hızır Akbina - Nivîs

    Odeyên gundan

    Demên berê li gundan ode hebûn. Ew odeyana jî, ya gundîyan bi hevûdu re çêdikirin yan jî yekî dewlemend: axayê gund, mezinekî eşîrê odeya xwe vedikir û gundî li ba wî dicivîn. Şevên zivistanê yên dirêj li vir derbas dikirin. Ew odeyana mektebên gundî yan bûn. Li wir, dîrok û…