• Helbest - Seyfi Dogan

    Şîret

    zimanî te sendûqa xezînê û kumê serî te yê bi zimanî dayîkê dengke ku ma erd û ezmên xenê û ewrên reş belevke û faûna û flora dilşad bike bi zimanî lalê biaxafê ku me peyv li biharê neçilmisîn bi zimanî atkê qisa bike ku me dengî dilî te yî…