• Nivîs

    Bîranîneka piçûk û jineka bilind

    Di van sal û demsalên dawîn de her cara ku kovara kurdên Anatoliya Navîn Bîrnebûn bi hejmareka xwe ya nû derdikeve, bîranîneka piçûk xwe dide pêş sûretê min û bi kêfxweşî lê dihizirim. Bi gelek salan beriya nuha li Stockholmê, li taxa Huddingeyê keçika min a piçûk bi min re…