• Nivîs

    Kurdên Xorasanê

    Kurd ku ji qomên hind û ewrûpayê ne, ji lêkolîn û kûzên kevinensiyê hatiye belîkirin ku kurd xwediyê temodeneke mezin bûne û nêzîkî 7000 hezar sal berî niha li welat û çiyayên bilind yên Mezopotamyayê jiyane. Li destpêka sadsala 16an miletê kurd di navbeyna îparatoriya Osmanî û Îrana Şah Sefewî…