• Muzaffer Özgür - Nivîs

    Kurdên Çorumê

    Tê zanîn ku kurdên Anatolîyê li gelek bajaran belavbûne. Lê wek kolonî li du heremên Anatolîyê dijîn. Me di kovara bîrnebûnê de, di gelek nivîsanda behsa kurdên Anatolîyê kir. Ezê di vê nivisa xwe de li ser kurdên li cografya/bajarê Çorumê hene/dijîn de çend agahdarîyan binivsînim. Dîrok û jîyana kurdên…