Gundên Şêxbizinan

LE  KONFEDERASYONΠ ŞÊXBIZÊNGELI  MINTIQAY  HEYMANE BIN EŞÎR Û BAWERÎ

Nawi Nawê Kwêne Nawê Şêxbizinî Eşîr Bawerî Je ku Hatiyê Girêdayîyê
Yenice Sındıran Gozgoz Palanî Şafî Palu/Xanekîn Haymana
Balçıkhisar _ _ Quse Şafî Silêmanîye Haymana
Pınarbaşı Baltalıin _ Quse Şafî Silêmanîye Haymana
Altıpınar Yenicik Turin Quse Şafî Silêmanîye Haymana
Sazağası _ Saze Quse Şafî Silêmanîye Haymana
Yukarısebil Sebilibala Şawlu Quse Şafî Silêmanîye Haymana
Yergömü _ _ Quse Şafî Silêmanîye Haymana
Yurtbeyli Köseabdal _ Quse Şafî  – Henefî Silêmanîye Haymana
Sinanlı _ _ Quse Şafî  – Henefî Silêmanîye Haymana
Bostanhöyük _ Bostanê Silênî /Nofelî Şafî Silêmanîye Haymana
Yeşilköy Dikkula _ Silênî /Nofelî Şafî Silêmanîye Haymana
Canımana _ _ Silênî /Nofelî Şafî Silêmanîye Kulu
Dipdede _ _ Silênî /Nofelî Şafî Silêmanîye Kulu
Karacadere Karakilis _ Silênî /Nofelî Şafî Silêmanîye Kulu
Dereköy _ _ Kerkukî Henefî Kerkuk Haymana
Karaömerli Mandıra _ Kerkukî Henefî Kerkuk Haymana
Sarıgöl _ _ Kerkukî Henefî Kerkuk Haymana
Durutlar _ _ Kerkukî Henefî Kerkuk Haymana
Kayabaşı _ _ Kerkukî Henefî Kerkuk Polatlı
Yaprakbayır _ Kelatî Kelatî Henefî Horasan Haymana
Bahçecik _ Kelatî Kelatî Henefî Horasan Haymana
Tabaklı _ _ Kelatî Henefî Horasan Haymana
Ataköy Kaltaklı _ Xêwend Henefî Hemawend Haymana
Eskikışla Doğan _ Xêwend Henefî Hemawend Haymana
Gültepe Gedikli _ Xêwend Henefî Hemawend Haymana
Aktepe Alaçık Xêwend Xêwend Henefî Hemawend Haymana
İncirli _ _ Xêwend Henefî Hemawend Haymana
Karapınar _ Lerê   Jwêrıg Ler Henefî ? Haymana
Evliyafakı _ Lerê   Nawça Ler Henefî ? Haymana
Kavak _ Lerê   Xwarıg Ler Henefî ? Haymana
Söğüttepe _ Xarxur Jîrîkî Henefî Botan Haymana
Evci _ Cîngil Jîrîkî Henefî Botan Haymana
Gedik _ _ Jîrîkî Henefî Botan Haymana
Kanlıgöl _ _ Xêwend Henefî Hemawend Xirawe*
Kaleköy Eski Dereköy _ Kelatî Henefî Horasan Xirawe**

* Kaleköy 1900 lü  yıllarda  dağılmış  olup  halkı  şu  anki  Kastamonu  Araç ve Sinop  Boyabat yörelerine yerleşmişlerdir.

**Kanlıgöl  Köyü 1960’lı  yıllardan  sonra  kan  davası  yüzünden  dağılmış olup halkı  çevre  köyler, Haymana ve  Polatlıya yerleşmişlerdir.