GUND Û NAVÇEYÊN KURD ÊN LI BAJARÊ KONYAYÊ

Konya Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Kulu      
Acıkuyu Bîrtalik Omeran-Reşî/Reşwan
Altılar Omeran-Reşî/Reşwan
Arşıncı Germik Xalîkan-Reşî/Reşwan
Beşkardeş Torina Omeran-Reşî/Reşwan
Bozan Cudka Cudikan-Reşî/Reşwan
Burunağıl Canbeg
Canımana Civikan Şêxbizin
Celep Sêfka Sefkan-Reşî/Reşwan
Yeşiltepe (Çöpler) Çopli Omeran
Bahadirli Berê gundê Tirkmana bû Niha Kurdên ku ji Agirîyê koçkirî dijîn
Güzelyayla Yayla Kutê Sêfkan-Reşî/Reşwan
Hisar Hesar Celikan/Şêxbizin
Karacadağ Xelîkan Xelîkan-Reşî/Reşwan
Karacadere Şêxbizin
Dipdede Şêxbizin
Kırkpınar Celîka Celîkan-Reşî/Reşwan
Soğukkuyu Gundê Reşo Şêxbizin
Şereflî (Bozyurt) Nasiran-Reşî/Reşwan
Tavlıören Tawlî Omeran-Reşî/Reşwan
Tavşançalı Omera Omeran-Reşî/Reşwan
Tuzyaka Cudikê Heramî Cûdikan-Reşî/Reşwan
Yazıçayırı Mêhîna Canbeg
Yeşilyurt Celîka Celîkan-Reşî/Reşwan
Zincirlikuyu Gundî Ome Sêfikan-Reşî/Reşwan
Konya Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Cîhanbeylî      
Cihanbeyli Merkez Kurd-Tirkman
Gölyazı Xelîkan Xelîkan-Reşî/Reşwan
Günyüzü Cudika Cudikan-Reşî/Reşwan
Taşpınar
Yapalı Qemera Xelîkan-Reşî/Reşwan
Yeniceoba Incov Nasiran-Reşî/Reşwan
Bulduk Gundê Bulduq Sêfkan-Reşî/Reşwan
Büyükbeşkavak Sewêdî
Çimen Sewedî
Çölyaylası Sewêdî
Kandil Sewêdî
Kelhasan Canbeg
Kuşça Hacîlera Nasiran-Reşî/Reşwan
Küçükbeşkavak Sêwêdî-Reşî/Reşwan
Kütükuşağı Kutiga Sewêdî
Turanlar Canbeg
Zaferiye Canbeg
Kırkışla Molikan-Reşî/Reşwan
Sağlık Qolita Xelîkan-Reşî/Reşwan
Konya Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Yunak      
Yunak Canbeg
Böğrüdelik Gapan Canbeg
Hacıfakılı Kamaran Canbeg
İmamoğlu Bodan Canbeg
Karayayla Canbeg
Koçyazı Civikan Canbeg
Sarayköy Golan Ga Canbeg
Odabaşı Halisînan Canbeg
Hatırlı Gundê Xofê Canbeg
Ortakışla Canbeg
Hacıömeroğlu Hecomera Canbeg
Sülüklü Galikan Canbeg
Çayırbaşı Canbeg
Sinanlı Sînaye Şuşê Canbeg-Yoruk, tevlihev
Pirîbeylî Pîrîbeg Canbeg
Meşelik Canbeg
Kurduşağı Kurdan Canbeg
Özyayla Canbeg
Konya Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Çeltîk      
Çeltik Çeltuk,Canbeg Mirliginin Merkezi Canbeg . Yörük,Türkmen
Kasören Rengoxlu Canbeg
Adakasım Sorikan Canbeg
Büyükhasan Türklesmistir Canbeg-Türkmen-Yörük
İsakuşağı Sagan Canbeg
Küçükhasan Türklesmistir Canbeg-Yörük-Türkmen
Konya Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Kadınhanı      
Sarıkaya Canbeg