GUND Û BAJARÊN KURD ÊN LI BAJARÊ KIRŞEHÎRÊ

Kirşehîr Navê tirkî Navê kirmancî Êla girêdayî
Çîçekdax      
Çiçekdağı Çîçek Berketî-Reşî/Reşwan
Yalnizağaç Zekera Şêxbil-Reşî/Reşwan
Pöhrenk Gedar Şêxbil-Reşî/Reşwan
Bahçepınar Torin Şêxbil-Reşî/Reşwan
Çanakpınar Ramiko
Mahmutlu Qişle Şêxbil-Reşî/Reşwan
Baraklı
Doğankaş Kunguş
Şahinoğlu
Konurkale Konir Oxçî
Acıköy Şorik Oxçî
Alahacılı Galikan Molikan-Reşî/Reşwan
Kirşehîr Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Boztepe      
Çamalak Şêxbil
Çiğdeli Şêxbil
Üçkuyu Şêxbil
Çevirme Şêxbil
Uzunpınar Sora
Hüseyinli
Öksüzkale Xeladîna
Çimenli
Harmanaltı Şuayîplî Mîfikî
Külhüyük Mîfkî
Kirşehîr Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Akçakent      
Avanoğlu Oxçî
Kirşehîr Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Navend      
Göllü Mîfkî
Seyrekköy Hurmik Mîfkî
Yeşiloba
Körpınar Kanîya Kurik Mîfkî
Taburoğlu
Yeşiloba Guri Mîfikî
Tasınburnu Mala Bene Mîfikî
Kirşehîr Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Qaman
Hacibayram Pisiyan Pisiyan(Bisîyan)
Haciyusuf Deliyan Pisiyan
Hirfanlar Pisiyan
Agapinar Axpinar Pisiyan
Ikizdere Pisiyan
Cadirli Hacibayram
Cadirli Köryusuf
Çadırlıkörmehmet
Ağapınar
Kekilliali