GUND Û NAVÇEYÊN KURD ÊN LI ANKARAYÊ

Ankara Navê tirkî Navê kurmancî Êşîr/Êl
Polatli      
Kayabaşı Şêxbizin
Yenimehmetli Ruta Nevalê Mikaîlî/Rutan
Sapanca Koçika Mikaîlî/Rutan
Hacımusa Hacî Musa Canbeg
Karabenli Rute Gazê Mikaîlî/Rutan
İnler Mikaîla Mîkaîlî / Millî
Ilıca Îlce Mikaîlî / Tirk
Hacımusul Avda Mikaîlî/Rutan
Sinanlı Sînaye Şuse Canbeg/Yörük
Kürttacîr-Özyurt Tecîra Kurmanca Canbeg
Uzunbeyli Uzunlu Canbeg
Yüzükbaşı Canbeg
Yeşilöz Memela Canbeg / Têrikî
Hacıosmanoğlu Hecosmana Canbeg
Y. Tüfekçioğlu Canbeg
Eski Karsak Zirka Zirkî (Zîrkan)
Karapınar Erzurumlu kürtler Kurd / Tatar
Ada Toprakpınar Canbeg
Mıcıkoğlu Micixa Canbeg
Gülpinar Milsefa Canbeg
Şıhahmetlî Qirpoli Canbeg/Yörük
Ankara Navê tirkî Navê kurmancî Eşîr/Êl
Bala      
Altınçanak Etmanî
Davdanlı Davdana Etmanî
Davdanlı Mah. Kirmanc Etmanî
Ergin
Aydoğan Etmanî
Çiğdemli Etmana Etmanî
Yenîköy
Hanburun
Derekışla Xêçanîya Etmana
Erdemli Yayla Kêsikê Kulikî / Sawikî
Kesikköprü Kêsika Kulikî / Sawikî
Aşağı Hacıbekir Axlera Jêrin Hêcibî/Hêcîban
Y. Hacıbekir Axlera Jorin Hêcibî/Hêcîban
Eğribasan Erbasan Hêcibî/Hêcîban
Tepeköy Kulika Kulikî /Sawikî
Küçük Camili Camilîya Çûk Sawikî
Büyük Camili Camilîya Mezin Sawikî
Küçükbıyık Gundê Hectehîr Hêcibî /Hêcîban/ Kîkan
Büyükbıyık Emera Hêcibî/Hêcîban
Bektaşlı Rostika Hêcibî/Hêcîban
Ankara Navê tirkî Navê kurmancî Eşîr/Êl
Şereflikoçhisar    
Akarca Gera Bilîkî
Aktaş Mihîna Bilîkî
Büyükdamlacık Hezino Bilîkî
Büyükkışla Qışla Bilikî
Kanlıkışla Kaniya Qışla Bilikî
Küçükdamlacık Heciyo Bilikî
Odunboğazı Bilikî
Yusufkuyusu Texteliya Bilikî
Ankara Navê tirkî Navê kurmancî Eşir/Êl
Gölbaşı
Karagedik Nasirî/Reşî/Reşwan
Ankara Navê tirkî Navê kurmanci Eşîr/Êl
Haymana      
Yamak Şêxbizin
Yenice Gozgoz / Sindiran Palanî/Şêxbizin
Balçıkhisar Bacihesar Şêxbizin
Baltalin Şêxbizin
Bostanhöyük Bostanigi Şêxbizin
Cihanşah Xavura Têrikî
Sazağası Sazê Şêxbizin
Sinanlı Sînay / Şêxsînayî Şêxbizin
Yergömü Yergom Şêxbizin
Yeşilköy Silenî Şêxbizin
Yukarısebil Şavli Şêxbizin
Durutlar Şêxbizin
Sarıdeğirmen Şêxbizin
Karaömerli Şêxbizin
Sarıgöl Şêxbizin
Yaylabeyi Şêxbizin
Kavak Qavax Şêxbizin
Söğüttepe Şêxbizin
Yaprakbayırı Kelatî Xewend / Şêxbizin
Tabaklı Tabaxê Şêxbizin
Yenicik Şêxbizin
Soğulca Soxilce Şêxbizin
Bahçecik Baxçecik Şêxbizin
Eskikışla Larê Şêxbizin
Evci Cingil Şêxbizin
Evliyafakılı Gunde Ortê/Evlîyafeqîr Şêxbizin
Gedik Tolosman Şêxbizin
Gedikli Şêxbizin
İncirli Şêxbizin
Karapınar Şêxbizin
Alacık Alaçix Şêxbizin
Kaltaklı Qaltax Şêxbizin
Burunsuz Bumsuz Nasirî
Boğazkaya Têrikî/Mirdêsan
Çatak Çatax Têrikî/Mirdêsan
Sırçasaray Gunde Axê/Têrika Têrikî/Mirdêsan/Emirdağlı
Tepeköy Têrikî/Mirdêsan
Büyükyağcı Gundê Tirko Canbegî
B. Konakgörmez Şêxan
K. Konakgörmez Hespîro Şêxan
Emirler K. Kavak Şêxa Berbê Şêxan
Emirler Eskiçalış Şêxa Jêrîn Şêxan
Kerpiç Gundê Kose Sêfikî/Reşî/Reşwan
Kirazoğlu Canbegî
Alahacılı Oniska Canbegî
Sincik Sincik Canbegî
Küçükyağcı Palancîya Canbegî
Katranlı Modanli  Modanli
Saatli Modanli  Modanli
Toyçayırı Bulgar Göcmeni Modanli / Têrikî
Demirözü Basika/Kaniya Kêlo,Germik Bazikî/Mîkaîlî
Kutluhan Qutlicamî Aşiq / Kurd