GUND Û NAVÇEYÊN KURD LI BAJARÊ AKSARAYÊ (Ekecîkî)

Aksaray Navê tirkî Navê kurdî
Akın Axîn Kurmanc
Alayhan Alaxun / Alaxan Kurmanc /Dimilî
Babakonağı Doqan / Doqî Kurmanc
Bebek Bewek Kurmanc
Borucu Botucî Dimilî-KIrmanckî
Büyük Pörnek Pornek / Porînka Mezin Kurmanc / Dimilî
Cami Gundê Camî Kurmanc
Cangıllı Cunqilî Dimilî-Kirmanckî
Çavdarlı Çivderlî Kurmanc
Çalı Bekir Çalê Bekirî Dimilî-Kirmanckî
Çekiçler Çekkur Dimilî-Kirmanckî
Çolak Nebî Seyda Jêr Kurmanc
Düğüz Kurmanc
Ekecik Gödeler Dimilî-Kirmanckî
Ekeceiktolu Dimilî-Kirmanckî
Ekecik Yeniköy Dimilî-Kirmanckî
Fatmauşağı Sîdun / Siwidun Kurmanc
Gökkaya Qilorî Kurmanc
Göksugüzel Qerememet Kurmanc
Kalebalta Qele / Qeleko Kurmanc
Karaçayır Qulan Kurmanc
Karakova Xiyrat Kurmanc
Karakuyu Qereku Dimilî-Kirmanckî
Koyakköy Qoyax Kurmanc / Dimilî
Küçükpörnek Porneke Piçuk Kurmanc
Macir Kurmanc
Macarlı Kurmanc
Kışla Sor Qişla Sor Kurmanc
Reşadiye Kurmanc
Sağırkaraca Cerran Kurmanc
Salmanlı Canan / Sarmalî Dimilî-Kirmanckî
Sarıağıl Saraxil Kurmanc
Susadı Susadî Kurmanc
Şeyhler Şêxler Kurmanc
Taptuk Taptix Dimilî
Tepesidelik Depesdelik Kurmanc
Yalnızceviz Kurmanc
Yanyurt Kurdalî Dimilî-Kirmanckî