GUND Û NAVÇEYÊN KURD ÊN LI BAJARÊ KONYAYÊ

Konya Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Kulu      
Acıkuyu Bîrtalik Omeran-Resî
Altılar Omeran-Resî
Arşıncı Germik Xalîkan-Resî
Beşkardeş Torina Omeran-Resî
Bozan Cudka Cudikan-Resî
Burunağıl Canbeg
Canımana Civikan Şêxbizin
Celep Sêfka Sefkan-Resî
Yeşiltepe (Çöpler) Çopli Omeran
Bahadirli Eskiden Türkmendi Simdi Agrili Kürtler yasiyor.
Güzelyayla Yayla Kutê Sêfkan-Resî
Hisar Hesar Celikan/Şêxbizin
Karacadağ Xelîkan Xelîkan-Resî
Karacadere Şêxbizin
Dipdede Şêxbizin
Kırkpınar Celîka Celîkan-Resî
Soğukkuyu Gundê Reşo Şêxbizin
Şereflî (Bozyurt) Nasiran-Resî
Tavlıören Tawlî Omeran-Resî
Tavşançalı Omera Omeran-Resî
Tuzyaka Cudikê Heramî Cûdikan-Resî
Yazıçayırı Mêhîna Canbeg
Yeşilyurt Celîka Celîkan-Resî
Zincirlikuyu Gundî Ome Sêfikan-Resî
Konya Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Cîhanbeylî      
Cihanbeyli Merkez Kürt-Türkmen
Gölyazı Xelîkan Xelîkan-Resî
Günyüzü Cudika Cudikan
Taşpınar
Yapalı Qemera Xelîkan-Resî
Yeniceoba Incov Nasiran-Resî
Bulduk Gundê Bulduq Sêfkan-Resî
Büyükbeşkavak Sewêdî
Çimen Sewedî
Çölyaylası Sewêdî
Kandil Sewêdî
Kelhasan Canbeg
Kuşça Hacîlera Nasiran-Resî
Küçükbeşkavak Sêwêdî-Resî
Kütükuşağı Kutiga
Turanlar Canbeg
Zaferiye Sewêdî
Kırkışla Molikan-Resî
Sağlık Qolita Xelîkan-Resî
Konya Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Yunak      
Yunak Canbeg
Böğrüdelik Gapan Canbeg
Hacıfakılı Kamaran Canbeg
İmamoğlu Bodan Canbeg
Karayayla Canbeg
Koçyazı Civikan Canbeg
Sarayköy Golan Ga Canbeg
Odabaşı Halisînan Canbeg
Hatırlı Gundê Xofê Canbeg
Ortakışla Canbeg
Hacıömeroğlu Hecomera Canbeg
Sülüklü Galikan Canbeg
Çayırbaşı Canbeg
Sinanlı Sînaye Şuşê Canbeg-Yörük karisik
Pirîbeylî Pîrîbeg Canbeg
Meşelik Canbeg
Kurduşağı Kurdan Canbeg
Özyayla Canbeg
Konya Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Çeltîk      
Çeltik Çeltuk,Canbeg Mirliginin Merkezi Canbeg . Yörük,Türkmen
Kasören Rengoxlu Canbeg
Adakasım Sorikan Canbeg
Büyükhasan Türklesmistir Canbeg-Türkmen-Yörük
İsakuşağı Sagan Canbeg
Küçükhasan Türklesmistir Canbeg-Yörük-Türkmen
Konya Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Kadınhanı      
Sarıkaya Canbeg