GUND Û NAVÇEYÊN KURD ÊN LI BAJARÊ KONYAYÊ
Konya Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Kulu      
Acıkuyu Bîrtalik Omeran
Altılar Omeran
Arşıncı Germik Xalîkan
Beşkardeş Torina Omeran
Bozan Cudka Cudikan
Burunağıl Canbeg
Canımana Civikan Şêxbizin
Celep Sêfka Sefkan
Yeşiltepe (Çöpler) Çopli Omeran
Gökler Gogler Hêcîban/Bêlkan
Güzelyayla Yayla Kute Sefkan
Hisar Hesar Celikan/Şêxbizin
Karacadağ Xelîkan Xelîkan
Karacadere Şêxbizin
Dipdede Şêxbizin
Kırkpınar Celîka Celîkan
Soğukkuyu Gundê Reşo Şêxbizin
Şereflî (Bozyurt) Nasiran
Tavlıören Tawlî Omeran
Tavşançalı Omera Omeran
Tuzyaka Cudikê Heramî Cûdikan
Yazıçayırı Mêhîna Canbeg
Yeşilyurt Celîka Celîkan
Zincirlikuyu Gundî Ome Sefikan
Konya Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Cîhanbeylî      
Cihanbeyli
Gölyazı Xelîkan Xelîkan
Günyüzü Cudika Cudikan
Taşpınar
Yapalı Qemera Xelîkan
Yeniceoba Incov Nasiran
Bulduk Gundê Bulduq Sêfkan
Büyükbeşkavak Sêvidî
Çimen Sêvidî
Çölyaylası Sêvidî
Kandil Sêvidî
Kelhasan Canbeg
Kuşça Hacîlera Nasiran
Küçükbeşkavak Sêvidî
Kütükuşağı Kutiga
Turanlar Canbeg
Zaferiye Sêvidî
Kırkışla Molikan
Sağlık Qolita Xalîkan
Konya Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Yunak      
Yunak Canbeg
Böğrüdelik Gapan Canbeg
Hacıfakılı Kamaran Canbeg
İmamoğlu Bodan Canbeg
Karayayla Canbeg
Koçyazı Civikan Canbeg
Sarayköy Golan Ga Canbeg
Odabaşı Halisînan Canbeg
Hatırlı Gundê Xofê Canbeg
Ortakışla Canbeg
Hacıömeroğlu Hacimaran Canbeg
Sülüklü Galikan Canbeg
Çayırbaşı Canbeg
Sinanlı Sînan Canbeg
Yeşilyayla Canbeg
Meşelik Canbeg
Kurtuşağı Kurdan Canbeg
Sevinç Canbeg
Özyayla Canbeg
Konya Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Çeltîk      
Çeltik
Kasören Rengan Canbeg
Adakasım Sorikan Canbeg
Büyükhasan Canbeg
İsakuşağı Sagan Canbeg
Küçükhasan Canbeg
Konya Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Kadınhanı      
Sarıkaya Canbeg