GUND Û NAVÇEYÊN KURD ÊN LI BAJARÊ ANKARAYÊ

Ankara Navê tirkî Navê kumancî Êla girêdayî
Polatli      
Kayabaşı Şêxbizin
Yenimehmetli Ruta Nevalê Rutan
Sapanca Koçika Rutan
Hacımusa Hecî Musa Canbeg
Karabenli Rute Gazê Rutan
İnler Mikaîla Mîkaîlî / Millî
Ilıca Îlce Mikaîlî / Tirk-Sexbizin
Hacımusul Avda Rutan-Mikaîlî-Zirkî
Sinanlı Sînaye Şuse Canbeg
Kürttacîri-Özyurt Tecîra Kurmanca Canbeg
Uzunbeyli Uzunbeg Canbeg
Yüzükbaşı Sewida Sewêdî
Yeşilöz Memela Canbeg / Têrikî
Hacıosmanoğlu Hecosmana Canbeg-Emirdagli Türk
Y. Tüfekçioğlu Canbeg
Eski Karsak Zirka Zirkî (Zîrkan), Elbak Yaylasi türktür.
Karapınar Kurd / Tatar,Bosnak
Ada Toprakpınar Canbeg
Mıcıkoğlu Yayalasi Micixa Canbeg
Gülpinar Milsefa Canbeg
Şıhahmetlî Qirpoli Canbeg,Yörükde yerlesmistir
Ankara Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Bala      
Altinçanak Hêcibî,Türkmen
Davdanlı Davdana Davdana
Davdanlı Mah. Kirmanca
Ergin
Akdoğan
Çiğdemli Etmana
Yenîköy
Hanburun
Derekışla Xêçanîya Etmana
Erdemli Yayla Kêsikê Kulikî / Sawikî
Kesikköprü Kêsika Kulikî / Sawikî
Aşağı Hacıbekir Axlera Hêcibî
Y. Hacıbekir Axlera Hêcibî
Eğribasan Erbasan Hêcibî
Tepeköy Kulika Kulikî /Sawikî
Küçük Camili Camilîya Çuk Sawikî
Büyük Camili Camilîya Mezin Sawikî
Küçükbıyık Gundê Hectehîr Hêcibî / Kîkan
Büyükbıyık Emera Hêcibî
Bektaşlı Rostika Hêcibî
Ankara Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Şereflikoçhisar    
Akarca Gera Bilikî
Aktaş Mihîna Bilîkî
Büyükdamlacık Hezino Bilikî
Büyükkışla Qışla Bilikî
Kanlıkışla Kaniya Qışla Bilikî
Küçükdamlacık Heciyo Bilikî
Odunboğazı Bilikî
Yusufkuyusu Textalya Bilikî
Ankara Navê tirkî Navê kurmancî Êla girêdayî
Gölbaşı Kürt-Türkmen
Karagedik Nasiran-Resî
Ankara Navê tirkî Navê kurmanci Êla girêdayî
Haymana    Heymane  Cogunluk Kürt
Yamak Şêxbizin
Yenice Gozgoz / Sindiran Şêxbizin
Balçıkhisar Bacihesar Şêxbizin
Baltalin Şêxbizin
Bostanhöyük Bostanigi Şêxbizin
Cihanşah Xavura Têrikî
Sazağası Sazê Şêxbizin
Sinanlı Sînay / Şêxsînayî Şêxbizin
Yergömü Yergom Şêxbizin
Yeşilköy Silenî Şêxbizin
Yukarısebil Şavli Şêxbizin
Durutlar Şêxbizin
Sarıdeğirmen Şêxbizin
Karaömerli Şêxbizin
Sarıgöl Şêxbizin
Kavak Qavax Şêxbizin-Lek
Söğüttepe Şêxbizin
Yaprakbayırı Kelatî Xewend / Şêxbizin
Tabaklı Tabaxê Şêxbizin
Yenicik Şêxbizin
Soğulca Soxilce Şêxbizin
Bahçecik Baxçecik Şêxbizin-Lek
Eskikışla Larê Şêxbizin
Evci Cingil Şêxbizin
Evliyafakılı Evlîyafeqîr Şêxbizin-Lek
Gedik Tolosman Şêxbizin
Gedikli Şêxbizin
İncirli Şêxbizin
Karapınar Şêxbizin-Lek
Alacık Alaçix Şêxbizin-Lek
Kaltaklı Qaltax Şêxbizin
Burunsuz Bumsuz Nasira-Rêsî
Boğazkaya Têrikî-Mirdêsa
Çatak Çatax Têrikî-Mirdêsa
Sırçasaray Gunde Axê Têrikî-Mirdêsa
Tepeköy Têrikî-Mirdêsa
Büyükyağcı Gundê Tirka Canbegî
B. Konakgörmez Şêxkî
K. Konakgörmez Hespîro Şêxkî
Emirler K. Kavak Şêxa Berbê Şêxkî
Emirler Eskiçalış-(Erenköy) Şêxa Jêrîn Şêxan
Kerpiç Gunde Kose Sêfikî-Resî
Kirazoğlu Canbegî
Alahacılı Oniska Canbegî
Sincik Sincik Canbegî
Küçükyağcı Palancîya Canbegî
Katranlı Modanli Tirk / Modanli
Saatli Modanli Tirk / Modanli
Toyçayırı Modanli / Têrikî
Demirözü Baska(Kaniya kêlo, Gerimk Yaylasi, Baska olarak üc yayladir) Mîkaîlî-Bazika
Kutluhan Qutlicamî Aşiq / Kurd