GUND Û NAVÇEYÊN KURD ÊN LI BAJARÊ ANKARAYÊ
Ankara Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Polatli      
Kayabaşı Şêxbizin
Yenimehmetli Ruta Nevalê Rutan
Sapanca Koçika Rutan
Hacımusa Hacî Musa Canbeg
Karabenli Rute Gazê Rutan
İnler Mikaîla Mîkaîlî / Millî
Ilıca Îlce Mikaîlî / Tirk
Hacımusul Avda Rutan
Sinanlı Sînaye Şuse Canbeg
Kürttacîr-Özyurt Tecîra Kurmanca Canbeg
Uzunbeyli Uzunbeg Canbeg
Yüzükbaşı Sewidî Canbeg
Yeşilöz Memela Canbeg / Têrikî
Hacıosmanoğlu Hecosmana Canbeg
Y. Tüfekçioğlu Canbeg
Eski Karsak Zirka Zirkî (Zîrkan)
Karapınar Kurd / Tatar
Ada Toprakpınar Canbeg
Mıcıkoğlu Micixa Canbeg
Gülpinar Milsefa Canbeg
Şıhahmetlî Qirpoli Canbeg
Ankara Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Bala      
Altinçanak Canbeg
Davdanlı Davdana Davdana
Davdanlı Mah. Kirmanc
Ergin
Akdoğan
Çiğdemli Hêcibî / Tirk
Yenîköy
Hanburun
Derekışla Xêçanîya Etmana
Erdemli Yayla Kêsikê Kulikî / Sawikî
Kesikköprü Kêsika Kulikî / Sawikî
Aşağı Hacıbekir Axlera Hêcibî
Y. Hacıbekir Axlera Hêcibî
Eğribasan Erbasan Hêcibî
Tepeköy Kulika Kulikî /Sawikî
Küçük Camili Camilîya Çuk Sawikî
Büyük Camili Camilîya Mezin Sawikî
Küçükbıyık Gundê Hectehîr Hêcibî / Kîkan
Büyükbıyık Emera Hêcibî
Bektaşlı Rostika Hêcibî
Ankara Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Şereflikoçhisar    
Akarca Gera Bêlikan
Aktaş Mihîna
Büyükdamlacık Hezino Bêlikan
Büyükkışla Qışla Bêlikan
Doğankaya Bêlikan
Kanlıkışla Kaniya Qışla Bêlikan
Küçükdamlacık Heciyo Bêlikan
Odunboğazı Bêlikan
Yusufkuyusu Textalya Bêlikan
Ankara Navê tirkî Navê kirmancî Aşîra girêdayî
Gölbaşı
Karagedik Nasiran
Ankara Navê tirkî Navê kirmanci Aşîra girêdayî
Haymana      
Yamak Şêxbizin
Yenice Gozgoz / Sindiran Şêxbizin
Balçıkhisar Bacihesar Şêxbizin
Baltalin Şêxbizin
Bostanhöyük Bostanigi Şêxbizin
Cihanşah Havura Têrikî
Sazağası Sazê Şêxbizin
Sinanlı Sînay / Şêxsînayî Şêxbizin
Yergömü Yergom Şêxbizin
Yeşilköy Silenî Şêxbizin
Yukarısebil Şavli Şêxbizin
Durutlar Şêxbizin
Sarıdeğirmen Şêxbizin
Karaömerli Şêxbizin
Sarıgöl Şêxbizin
Yaylabeyi Şêxbizin
Kavak Qavax Şêxbizin
Söğüttepe Şêxbizin
Yaprakbayırı Kelatî Xewend / Şêxbizin
Tabaklı Tabaxê Şêxbizin
Yenicik Şêxbizin
Soğulca Soxilce Şêxbizin
Bahçecik Baxçecik Şêxbizin
Eskikışla Larê Şêxbizin
Evci Cingil Şêxbizin
Evliyafakılı Evlîyafeqîr Şêxbizin
Gedik Tolosman Şêxbizin
Gedikli Şêxbizin
İncirli Şêxbizin
Karapınar Şêxbizin
Alacık Alaçix Şêxbizin
Kaltaklı Qaltax Şêxbizin
Burunsuz Bumsuz Nasira
Boğazkaya Têrikî
Çatak Çatax Têrikî
Sırçasaray Têrika Têrikî
Tepeköy
Büyükyağcı Gundê Tirka Canbegî
B. Konakgörmez Şêxan
K. Konakgörmez Hespîro Şêxan
Emirler K. Kavak Şêxa Jorîn Şêxan
Emirler Eskiçalış Şêxa Jêrîn Şêxan
Kerpiç Gundê Kose Sêfikî
Kirazoğlu Canbegî
Alahacılı Oniska Canbegî
Sincik Sincik Canbegî
Küçükyağcı Palancîya Canbegî
Katranlı Modanli Tirk / Modanli
Saatli Modanli Tirk / Modanli
Toyçayırı Modanli / Têrikî
Demirözü Mîkalîlî
Kutluhan Qutlicamî Aşiq / Kurd