GUND Û NAVÇEYÊN KURD LI BAJARÊ AKSARAYÊ
Aksaray Navê tirkî Navê kirmanci Devok
Akın Axîn Kurmanc
Alayhan Alaxun / Alaxan Kurmanc /Dimilî
Babakonağı Doqan / Doqî Kurmanc
Bebek Bewek Kurmanc
Borucu Botucî Dimilî
Büyük Pörnek Pornek / Porînka Mezin Kurmanc / Dimilî
Cami Gundê Camî Kurmanc
Cangıllı Cunqilî Dimilî
Çavdarlı Çivderlî Kurmanc
Çalı Bekir Çalê Bekirî Dimilî
Çekiçler Çekkur Dimilî
Çolak Nebî Seyda Jêr Kurmanc
Düğüz Kurmanc
Ekecik Gödeler Dimilî
Ekeceiktolu Dimilî
Ekecik Yeniköy Dimilî
Fatmauşağı Sîdun / Siwidun Kurmanc
Gökkaya Qilorî Kurmanc
Göksugüzel Qerememet Kurmanc
Kalebalta Qele / Qeleko Kurmanc
Karaçayır Qulan Kurmanc
Karakova Xiyrat Kurmanc
Karakuyu Qereku Dimilî
Koyakköy Qoyax Kurmanc / Dimilî
Küçükpörnek Porneke Piçuk Kurmanc
Macir Kurmanc
Macarlı Kurmanc
Kışla Sor Qişla Sor Kurmanc
Reşadiye Kurmanc
Sağırkaraca Cerran Kurmanc
Salmanlı Canan / Sarmalî Dimilî
Sarıağıl Saraxil Kurmanc
Susadı Susadî Kurmanc
Şeyhler Şêxler Kurmanc
Taptuk Taptix Dimilî
Tepesidelik Depesdelik Kurmanc
Yalnızceviz Kurmanc
Yanyurt Kurdalî Dimilî